Historie

Uit het huwelijk  tussen de heer W.J. (Willem) Retera  (1892-1980) en mevrouw Th.M. ( Trees) van het Hof
(1894 – 1993) worden drie dochters geboren:
• Mevrouw W.M. (Willemien) Retera (1920- 1981)
• Mevrouw M.G. (Riet) Retera (1921-2010)
• Mevrouw T.M. Retera (Trees) (1923-2009)

Het gezin vestigt zich in Eindhoven alwaar vader tot aan zijn pensionering werkzaam is bij Philips. Eind jaren 50 laat de familie een woning bouwen in de Zeelsterstaat te Eindhoven. Deze blijft in familie bezit en gebruik tot het overlijden van de laatste nazaat van de familie. Geen van de dochters treedt in het huwelijk en allen blijven zij kinderloos. Wel hebben zij een maatschappelijke carrière.

Na het overlijden van vader ( † 1980), moeder  († 1993) en de oudste zus († 1981), blijven de zussen Trees en Riet over.  Met het  verstrijken van de jaren rijpt bij hen beiden het besef dat naast de zorg voor elkaar zij ook sturing dienen te geven aan de besteding van het “familie” kapitaal na overlijden van de langstlevende van hen.

In 2010 overlijdt Trees vrij plotseling op 86-jarige leeftijd. Na haar overlijden verhuist Riet vanuit Breda naar het ouderlijk huis in Eindhoven. Een jaar lang is ze bezig met alles regelen en aanpassen en er een woning van te maken voor haarzelf.  Echter als ze nagenoeg gereed is krijgt ze de griep, gevolgd door een longontsteking. Dat kon ze niet meer aan Op exact haar 89ste verjaardag en een jaar na haar zus overlijdt Riet als laatste nazaat  van de familie Retera- Van Het Hof.

Riet Retera

Trees Retera

Vader en moeder Retera

In overstemming met de antroposofische levensinstelling en maatschappelijk betrokkenheid van de beiden zussen Trees en Riet komt het familiekapitaal in het bezit van de door hen geïnitieerde goede doel stichting Retera- van het Hof.

Menu