Verantwoording
De stichting is een vermogensfonds in de zin van artikel 1a, zevende lid, onderdeel h, van de UR AWR 1994.
Gepubliceerd wordt derhalve een (verkorte) staat van baten en lasten.
Tevens publiceren we hier ons activiteitenoverzicht.
Staat van baten en lasten:
Activiteitenoverzicht en standaardformulier publicatieplicht
Publicatieplicht 2020
Activiteitenoverzicht 2020
Activiteitenoverzicht 2019
Menu